changewise

enabling change
 

Ambitieniveaus voor MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaamheid bestaat in verschillende varianten. Helaas bestaat er geen eenduidige definitie van MVO en duurzaamheid en vaak worden de termen door elkaar heen gebruikt. En bovendien, behalve dat niet duidelijk is wat er wel en niet onder MVO wordt verstaan, ook is niet duidelijk in welke mate organisaties met MVO zijn. Oplossing hiervoor zou kunnen zijn om te kijken naar verschillende niveaus van MVO. Meerdere mensen hebben daartoe een aanzet gegeven. Kijkend naar al die verschillende rangschikkingen, heb ik de ambitieniveaus voor MVO onderverdeeld in:

  1. Defensief: reduceren van negatieve gevolgen van de bedrijfsvoering, voorkomen van kosten en boetes, rapportage over MVO activiteiten om imago te beschermen.

  2. Functioneel: MVO acties die kosteneffectief zijn, gericht op bestaande processen en producten.

  3. Geïntegreerd: ecologische en sociale argumenten worden, naast economische, meegenomen in alle besluitvorming; stakeholders worden betrokken in de besluitvorming.

  4. New business: lanceren van nieuwe producten, diensten, marktmodellen om bij te dragen aan een meer duurzame samenleving.

Home      Nieuws    Veranderen voor MVO       Veranderen met resultaat     Mensen        Contact