changewise

enabling change
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - hoe laat je het landen binnen de organisatie


Thea Hazel-Stals heeft een onderzoek uitgevoerd naar veranderaanpakken voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit onderzoek vond plaats in het kader van de afronding van haar executive master opleiding Consulting and Coaching for Change aan Oxford Saïd Business School / HEC Paris Executive Education.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaamheid bestaat in verschillende varianten. Helaas bestaat er geen eenduidige definitie van MVO en duurzaamheid en vaak worden de termen door elkaar heen gebruikt. En bovendien, behalve dat niet duidelijk is wat er wel en niet onder MVO wordt verstaan, ook is niet duidelijk in welke mate organisaties met MVO zijn. Een oplossing hiervoor is om te kijken naar verschillende ambitieniveaus voor MVO. Hoe een organisatie ervoor zorgt dat MVO gaat werken, zal waarschijnlijk voor ieder van de niveaus anders zijn.


Zeker voor de hogere niveaus van MVO is de vraag hoe een organisatie dit kan implementeren. Mijn uitgangspunt is dat strategisch MVO (geïntegreerd en/of new business) een adaptieve uitdaging is. Als een organisatie echt wat aan MVO wil doen, zal deze een deel van de nu geldende meningen en houdingen moeten herzien, moeten dingen anders worden aangepakt dan men van oudsher gewend was, en moeten misschien zelfs wel waarden ter discussie gesteld worden waar men altijd in heeft geloofd.

Om met strategisch MVO aan de slag te gaan voldoet technisch leiderschap, met plannen en deadlines niet. Dan is adaptief leiderschap nodig: om mensen en organisaties samen te brengen, hen in beweging te krijgen, om hen te helpen om met andere ogen naar hun wereld te kijken, om van elkaar te leren en hen te ondersteunen om een onzekere toekomst tegemoet te gaan, ervoor te zorgen dat ze de vaardigheden en middelen daarvoor hebben.


Doelstelling van het onderzoek was om te begrijpen hoe dat werkt - het implementeren van MVO in een organisatie. Dat wil zeggen, hoe kiest een organisatie haar MVO strategie (welk ambitieniveau wordt nagestreefd) en hoe laat men deze landen binnen de hele organisatie. Een uitvloeisel hiervan is hoe een organisatie de kennis en ervaring voor MVO opbouwt en hoe dit leervermogen wordt opgebouwd.

Daarvoor is bij aan het onderzoek deelnemende organisaties allereerst onderzocht welk ambitieniveau zij voor MVO hebben. Vervolgens is onderzocht welke veranderaanpak is gekozen en welke instrumenten daarbij zijn ingezet. 


Veranderen voor MVO

Home     Nieuws    Veranderen voor MVO    Contact